מבזקים

המשתתפים במפגש התאחדות הפועלים הבינ”ל: ארגון תנועה עממית ערבית ובינ”ל למען סיום המצור הכלכלי המוטל על העם הסורי

פרבר דמשק – סאנא

נציג מזכ”ל ארגון העבודה הערבית מוחמד שריף דאו’וד הדגיש את הצורך לשבור את המצור המוטל על העם הסורי ואת גינוי מדיניות ההתערבות הזרה בעניניו הפנימיים, והצביע על ההשגים שהשיג העם הסורי וכוחות העובדים במהלך הגנתם על ארצם.

דאו’וד הוסיף בנאום שנשא מטעם הארגון כי הארגון עמד  וימשיך לעמוד לצדו של העם הסורי ולצד מעמד הפועלים, והביע את בטחונו בכך שסוריה עוד תתגבר על המשבר שעברה.

המשתתפים הדגישו בישיבה הראשונה של המפגש את אי חוקיות המצור הכלכלי והעצומים החד-צדדיים על פי החוק הבינה”ל.

המשתתפים ציינו עוד כי הניצחון המלא על הטרור יאפשר לעם הסורי ולפועליו לשקם את ארצם, בשיתוף פעולה עם המדינות הידידות ובנות הברית, וקראו למשלחות שנטלו חלק במפגש לעשות לגלות את המדיניות התוקפנתית של הממשל האמריקאי כלפי האזור.