יותר מ- 62 חברות איראניות נטלו חלק ביריד דמשק הבינלאומי

דמשק – סאנא

נציגי החברות האיראניות המשתתפות ביריד דמשק הבינלאומי  הביעו אימונם בהאצת עגלת היצור והקמת המפעלים ומתקני היצור בערים התעשייתיות בסוריה, בהדגישם את נכונותם לעזור לסוריה ולתמוך בכלכלה הלאומית שלה.

מנהל הביתן האיראני ביריד דמשק הבינלאומי במחזורו ה- 61 מוחמד רידא ח’אנזאדה אמר לכתב סאנא כי עשרות חברות איראניות משתתפות בפעילות יריד דמשק הבינלאומי בתחומים רבים.

ח’אנזאדה הדגיש כי מספרן של החברות האיראניות המשתתפות ביריד דמשק הבינלאומי הולך וגדל, דבר שמצביע על התאוששות הכלכלה והמשק בסוריה, הוא ציין לחשיבות חיזוק שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בכל התחומים.