הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל את פני חברי משלחת מפלגת המערך הלאומי הצרפתי