ההכנות בקרית הירידים משתלמות לקראת פתיחת יריד דמשק הבינ” במחזורו ה-61