משרד החוץ הפלסטיני מחיקת שמה של פלסטין על ידי משרד החוץ האמריקני היא נטייה עוורת לטובת הכיבוש הישראלי

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי מחיקת כל ציון לשטחים הפלסטיניים מאתרו האלקטרוני של משרד החוץ האמריקני, מהווה צעד מסלים, שמוכיח את מדת הנטייה האמריקנית העוורת לטובת הכיבוש הישראלי.

בהודעה שפרסם משרד החוץ הפלסטיני היום שצוטטה בסוכנות ו’פא, נאמר כי אי הכרת משרד החוץ האמריקני ברשות הפלסטינית ומחיקת השטחים הפלסטיניים מרשימת המדינות והאזורים שבאתר האלקטרוני שלו, לאחר שנמחקה בעבר גם מלת השטחים הכבושים, אינה מבטלת את קיומה של פלסטין בגבולות השטחים הכבושים משנת 1967, גם כן אינה מבטלת את הכרתן של 140 מדינות במדינה הפלסטינית ויצוגה באו”ם כמדינה במעמד משקיף, בנוסף לחברותה בכ-100 חוזים והסכמים בינ”ל.