מרכז האסירים למחקרים : 220 ילדים אסירים בבתי –הכלא של הכיבוש נמנעו להצטרף בשנת הלימודים החדשה

אלקודס- סאנא

מרכז האסירים למחקרים הדגיש כי 220 ילדים פלסטינים אסירים בבתי הכלא של הכיבוש הישראלי נמנעו מלהצטרף בשנת הלמודים החדשה שהחלה היום ,וקרא לארגונים החוקיים להתערב כדי לשחרר אותם ולהתחשבן עם שלטונות הכיבוש על הפשעים שביצעו נגד האסירים.

סוכנות ו’פא על פי ההודעה שהמרכז פרסם כי שלטונות הכיבוש מבצעים נגד זכויות הילדים עשרות הפרות כמו עינויים נפשיים וגופניים, בדוד בנפרד שזה בנגוד לנוהג והאמנות הבינ”ל שמגנים על הילדים ולאבטח את זכויותיהם הנפשיות והגופניות וזכותם ללמוד ולהתקשר לקרוביהם.

המרכז קרא לארגוני החוק לעניני הילד להתעכב במצב הילדים האסירים בבתי הכלא של הכיבוש ולפעול למען שחרורם להתחשבן עם שלטונות הכיבוש על הפשעים שביצעו נגדם.