ראש מועצת העם הגיע לאלגיר לבקור רשמי

אלגיר-סאנא
ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אללחאם הגיע לאלגיר ודן עם ראש ממשלת אלגיר עבד אל-מאלק סלל בהתפתחויות באיזור ובהדוק היחסים הדו-צדדיים בין שתי המדינות מלשכת ראש ממשלת אלגיר נמסר כי שני הצדדים הביעו שביעות רצונם כלפי קידום היחסים הדו-צדדיים ביו שתי המדינות והסכימו על המשך הדיאלוג והייעוץ ביניהם הצד האלגירי הביע תקווה שהביטחון והשלום יחזרו לסוריה הקדם ככל האפשר.
יש לציין כי ראש מועצת העם מוחמד ג’האד אללחאם נועד עם עמותו האלגירי עבד אל-קדר בן סאלח ודן עמו באמצעי חזוק היחסים הפרלמנטריים בין שתי המדינות דבר שישרת את שני העמיים הסורי והאלגירי .
בקורו של אללחאם ימשך ארבעה ימים ובא לפי הזמנתו של בן סאלח.