לרגל הניצחון על הטרור באלקלמון המערבי… הצבא ממשיך בניצחונותיו בפריפריות חמא ואידליב

דמשק – סאנא

לפני שנתיים מהיום גבורי הצבא הערבי הסורי סימו את כתיבת השורה האחרונה בסינריו תבוסת הטרור באלקלמון המערבי אחרי ההצלחות שהצבא השיג עם ההתקוממות הלאומית הלבנונית וכוחות העזר נגד אירגוני הטרור של ג’בהת אלנוסרה ודאעש. שאזור אלקלמון נשם את ריח הניצחון בתבוסת הטרור וגרוש הטרוריסטים מהרי ערסאל ופליטה שבגבולי סוריה /לבנון.

שחרור אזור אלקלמון המערבי על ידי הצבא מידי הטרוריסטים ,גרם דאגה לארגוני הטרור בקלמון המזרחי ובע’וטה המזרחית שמנע אותם ממקור ראשי בסיפוקם בטרוריסטים וחפז את הניצחון בע’וטה בפרבר דמשק ב -14 באפריל שנת 2018 שהיתה נקיה מאירגוני הטרור.

היום אנחנו חיים לרגל הניצחון באלקלמון המערבי ועם חזרת הביטחון והיציבות לרוב האזורים בגיגורפיה הסורית , השגי הצבא ממשיכים, שטיהר מלוא פרבר חמא הצפוני ועיר ח’אן שיכון וסביבתה בריף אידליב הדרומי , וגבורי הצבא נחושים בדעתם לשחרר את כל גרגיר משטחי סוריה מטומאת הטרור וחוסיו .