מוצרי מזון ומצרכים אחרים במחירים תחרותיים בביתן הממסד הסורי לסחר ביריד דמשק הבינ”ל

דמשק – סאנא

הממסד הסורי לסחר יציג בביתן המיועד לו ביריד דמשק הבינ”ל במחזורו ה-61 קבוצה מגוונת של מוצרי מזון ומצרכים איכותיים אחרים במחירים תחרותיים, שמתאימים לכל הצרכנים.

מנהל הממסד אחמד נג’ם אמר כי הביתן יציג וימכור את כל המצרכים לתושבים, כדי לתרום בסיפוק את מצרכיהם בעלויות נמוכות.