הנשיא אל-אסד למשלחת רוסית: הניצחונות שהושגו מוכיחים את נחישותם של העם ושל הצבא להמשיך בהכאת הטרוריסטים עד שחרורו של הגרגיר האחרון משטחי סוריה

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל היום את פני משלחת מפלגת רוסיה המאוחדת בראשותו של חבר מועצת הדומא הרוסית דמטרי סאבלין.

במהלך הפגישה נסקרו התפתחויות המלחמה נגד הטרור בסוריה, סאבלין והמשלחת הנלווית אליו מצדם בירכו את הנשיא אל-אסד על הניצחונות שהשיג הצבא הערבי הסורי על ארגוני הטרור, ובעקר לאחרונה בפרבר אידלב, והביעו את בטחונם בכך כי ניצחונות אלו יביאו לבסוף להשכנת הבטחון והיציבות בכל שטחי סוריה.

הנשיא אל-אסד מצדו הדגיש כי הניצחונות שהושגו מוכחים את נחישותם של הצבא ושל העם להמשיך בהכאתם של הטרוריסטים עד שחרורו של הגרגיר האחרון משטחי סוריה, על אף הגיבוי הממושך המוענק לארגוני הטרור מצדם של מספר גורמים מערביים ואזוריים ובראשם טורקיה, וכי הקרבות האחרונים באידלב גילו מעל כל ספק את גיבוי אנקרה הברור והבלתי מוגבל לטרוריסטים אלו.

גם כן במהלך הפגישה נסקרו ההסכמים אשר נידונו במהלך הבקורים האחרונים שעשתה המשלחת, בנוסף לתוכניות שיתוף הפעולה העתידיות וההסכמים הנחתמים על ידי שני הצדדים הסורי והרוסי.

סאבלין העביר לנשיא אל-אסד את חוייתו מהסיור שעשה בכמה מחוזות סוריים, והביע את שמחתו לנוכח חזרתם של החיים הנורמליים למחוזות אלו.