גורמים פרלמנטריים ותרבותיים בירדן מחדשים את צידודם בסוריה

רבת עמון – סאנא

כמה גורמים פרלמנטריים, איגודיים ותרבותיים בירדן הדגישו את צידודם בסוריה הזכאית לטהר כל טפח של אדמותיה מטומאת הטרור.

הם הדגישו בהודעה משלהם את סרובם המוחלט וגינוים המלא להתערבות האמריקנית והטורקית בענייני הפנים של סוריה, ומצד אחר אמרו כי ההסכם האמריקני-טורקי בנושא האזור הבטוח בסוריה נוגד את החלטות הלגיטימיות הבינ”ל, ובמיוחד כשהוא קולע להאריך את זמן המשבר בסוריה ולעכב את המאמצים המדיניים המושקעים בדרך גיבוש הפתרון המתאים.

הם קראו להרכיב וועדה לאומית עממית בירדן כדי לתמוך בחזרתם של המהגרים הסורים למולדתם, דבר המחייב את הממשלה הירדנית לקיים מגע עם סוריה בשביל המטרה הזאת.