מבזקים

תערוכת אל-באסל של היצירה וההמצאה פונה ליריד דמשק הבינ”ל

דמשק – סאנא

משרד סחר הפנים ממשיך עם הכנותיו להקים את תערוכת אל-באסל ה-19 של היצירה וההמצאה לקראת ההשתתפות במושב ה-61 של יריד דמשק הבינ”ל תוך ביתן ששטחו נאמד  ב-1820 מ”ר.

מנה”ל מחלקת שמירת הבעלות המסחרית והתעשייתית שפיק אל-עזב אמר לסוכנות סאנא כי השתתפות זו מתגלמת בממציאים שבקרב תלמידי הבגרות והאוניברסיטה אשר ביכולתם להגיש מחקר חדש מפותח ובר יישום בתחום פתרונות הקשורים לסביבה, למשאבי המים ולפיתוח מקורות האנרגיה.

הוא ציין כי החדש בשנה הזאת טמון בהצטרפות מערכת ההצטיינות והיצירה יחד עם האגף העליון של חקר המדע, דבר שדחף גם כן בעמותת הממציאים העיראקים להביע רצון להצטרף ליריד דמשק הבינ”ל, וכאות עידוד לסטודנטים המשתתפים במאורע זה, הוקצו כמה פרסים כספיים אשר יחולקו בסופו של דבר על אלה המצטיינים.