הרשות לענייני האסירים הזהירה מפני הידרדרות המצב הבריאותי לשני אסירים פלסטינים

אלקודס הכבושה – סאנא

הרשות לענייני האסירים והמשוחררים הזהירה מפני הידרדרות המצב הבריאותי לשני אסירים פלסטינים בשל הזנחה זדונית על ידי הכיבוש הישראלי למצבם הבריאותי ולא להגיש להם הטיפול הרפואי.

סוכנות ופא ציטטה את הודעת הרשות שפרסמה היום לפיה שלטונות הכיבוש ממשיכים בהזנחת המצב הבריאותי לשני האסירים החולים אחמד אבו סלאמה במעצר הנגב ופראס אלחתאוי במעצר אשכלון.

ההועדה הבהירה כי האסיר אלחתאוי נעצר מאז 2002 וסובל ממחלות רבות, והאסיר אבו סלאמה נעצר מאז 2003 סובל משתוק בכף ואינו מקבל אזה טיפול רפואי.