המצלמה של סאנא בעיירה המשוחררת תל א-סח’ר שבריף אידלב הדרומי כדי לתעד את פשעי הטרוריסטים אשר השמידו את האסמים לפני הבסתם