מצלמה של סאנא שמלווה את לוחמי הצבא הערבי הסורי מתעדת את הפסידי הטרוריסטים בציר העיירות תל עאס וכפר עין שבפרבר אידלב הדרומי