גיבורי הצבא שחררו את העיירה אל-הביט בריף אידלב הדרומי וטיהרו אותה מטומאת הטרור