לפי הנחית הנשיא אל-אסד … ראש הממשלה ביקר בתחנת חשמל דיר עלי ועמד מקרוב על מוכנותו של בית החולים בקטנא