ראשי כנסיות בדמשק קוראים לדבוק באדמת האבות

ריף דמשק – סאנא

לפי הזמנה מצד מר אגנטיוס אפרם השני הפטריארך של אנטיוכיה וכל המזרח והנשיא העליון של הכנסיה הסיריאנית אורתודוקסית בעולם יחד עם הפטריארך יוחנן העשירי יאזג’י של רומים אורתודוקסים והפטריארך יוסף אל-עבסי של רומים קתולים, התקהלו ראשי הכנסיות של דמשק במנזר מר אפרם הסיריאני ובנוכחותו של קרדינאל מאריו זינארי השגריר של הווטיקאן בסוריה, וכולם דנו במצב השורר באזור ובמיוחד במהלך השנים הקשות שנגרם במהלכן סבל רב לכל תושבי המולדת והאזור ובמיוחד הנוצרים שהוכיחו לאורך הדורות כי הם היו ועודנם מהווים את הדוגמה למופת של התושבות המרשימה.

הם קראו לדבוק באדמת האבות ואבות האבות חרף כל התנאים, והתפללו למען חזרתם של שני אנשי הדת הנוצרים אשר נחטפו בחלב.

הם הביעו גאווה נוכח הניצחון של סוריה מול הטרור, ושלחו מסרי ברכה לאחיהם המוסלמים ושותפיהם למולדת לרגל חג הקורבן בתקווה שהשלום והביטחון יחזרו בהקדם הכי אפשרי לכל רחבי המולדת.