בהנחיתו של הנשיא אל-אסד העימאד איוב בקר בעיירה אל-הביט שבפרבר אידלב הדרומי

אידלב וחומס – סאנא

בהנחיתו של הנשיא רב אלוף בשאר אל-אסד המפקד העליון של הצבא והכוחות המזוינים, העימאד עלי עבדללה איוב סגן המפקד העליון של הצבא עשה לרגל חג הקורבן סיור שדה בעיירה אל-הביט שבפרבר אידלב הדרומי, וזאת שעות ספורות לשחרורה מטומאת הטרור.

העימאד איוב פגש את הלוחמים אשר הביסו את הטרוריסטים מהעיירה אל-הביט, לאחר שהסבו להם אבידות והפסידים כבידים, ושבח אותם והעביר להם את ברכותיו לרגל חג הקורבן והניצחונות שהשיגו בעימות עם ארגוני הטרור.

העימאד איוב שמע לסקירה של קציני השדה אשר הסבירו את מהלך הקרבות וקווי התמקמותו החדשה של הצבא בעקבות שחרור אל-הביט, ועשה סייר בעיירה שהטרוריסטים הפכו אותה לרשת של מנהרות ובצורים, אשר התמוטטו במהירות בפני לוחמי הצבא הערבי הסורי.