מצלמה של סאנא מסיירת בלוויתם של לוחמי הצבא בכפר אבו רעידי בעקבות שחרורו מידי הטרוריסטים