מבזקים

ממתיקי החג .. מורשת חברתית והיסטורית בקרב תושבי חלב