הצבא תפס בחזרה את כפרי אל-ארבעין וא-זקאת שבפרבר חמאת הצפוני