עשרות משפחות חזרו ממחנה אלרוקבאן לאזוריהם ששוחררו מידי הטרור