המצלמה של סאנא מתעדת את הפסדי הטרוריסטים בעיירה חסראייה שבפרבר חמאת הצפוני-מערבי

חמאת – סאנא

בעקבות הבסתם של הטרוריסטים מהעיירה חסראייה שבפרבר חמאת הצפוני-מערבי על ידי הצבא הערבי הסורי, המצלמה של סאנא לוותה את לוחמי הצבא בעיירה, ותעדה את הפסדי ארגוני הטרור, כולל בכך רכביהם המושמדים.

https://youtu.be/56JEYUSp_wA