בראיון לטלוויה ה”סורית”.. גברת אסמאא אלאסד הכריזה את ניצחונה על מחלת הסרטן וגאוותה בטיפול בסוריה