הנשיא מר בשאר אל –אסד פנה לצבא הערבי הסורי ביום יסודו

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל –אסד הדגיש בפניתו לצבא הערבי הסורי ביום יסודו כי הצבא הערבי הסורי היה אסכולה לאומית בהקרבות ,וכי הצבא הערבי הסורי הוא חומת המולדת הבצורה בפני כל שאיפות הקולניאליזם והתוקפנות שבאו לידי ביטוי בתוכנית הציו-אמריקנית.

הנשיא אסד אמר בנאומו ליחידות הצבא הערבי הסורי לרגל יום השנה ה 74 ליסודו כי חייל הצבא הערבי הסורי המחישו את הריבונות והכיבוד והוא מברך אותם לרגל חגם הלאומי.

הנשיא אסד אמר כי חייל הצבא הערבי הסורי הוכיחו לעולם כולו במשך יותר מ 8 שנות המלחמה התכפירית נגד סוריה כי הם אסכולה מושלמת ללאומיות ,לגבורה והקרבה לאחר שחיסלו את כל התכסיסים שנרקמו נגד סוריה.

הנשיא אסד הבהיר כי הודות להקרבות של חיילי הצבא הערבי הסורי אנו חשים ביטחון ויציבות ברוב השטחים הסוריים לאחר שחרורם על ידי יחידות הצבא הערבי הסורי .

הנשיא סכם באומרו כי הוא מאחל החלמה מהירה לפצועים של הצבא הערבי הסורי, ואחל רחמיים לחללים שהקריבו בעצמם למען שחרור המולדת מידי הטרוריסטים.