המצלמה של סאנא מתעדת בתמונות את שרידי שברי שריוני הטרוריסטים בעיירה אל-ג’בין המשוחררת מידי הטרוריסטים