שר ההסברה אומר: הפתרון המדיני בסוריה לא יהיה על חשבון הלחומה בטירור

דמשק-סאנא

שר ההסברה עמראן א-זועבי הדגיש כי סיום המשבר הסורי אפשרי דרך הדיאלוג הלאומי בין כל האזרחים הסורים בציינו את החשיבות שהפתרון המדיני בסורייה לא יהיה על חשבון הלחימה בטירור וכי הארגונים הטירורסטים לא יטלו חלק בדאלוג זה .

השר א-זועבי ציין בעת שנפגע עם חברי משלחת פורום ההגנה על סוריה בשווידיה כי מה שקורה בסוריה כעת נועד נגד הצבא הערבי הסורי נגד התפקיד המרכזי של סוריה ונגד ציר ההתקוממות  ודבר זה משחק לידי ישראל וסוכניה.

השר א-זועבי הדגיש עוד כי למרות כל האתגרים, הרי העם הסורי נחוש בדעתו ללחום בטירור ולעמוד לימינו של הצבא הערבי הסורי להחזיר את היציבות והביטחון לסוריה והעלה על נס את תפקידם של האזרחים הסוריים במדינות אירופה בתחום תמיכת מולדתם והצגת תמונה ברורה למה שקורה בסוריה .ומיצדו ראש פורום ההגנה על סוריה ג’ורג מקדיסי אליאס ציין כי הפורום שעומד בראשו שתף פעולה עם בני הקהילה הסורית בשווידיה ועם הפעילים הפרו-סוריים במישור אסוף הסיוע האנושי והרפואי ושליחתו לסוריה.

אליאס ציין כי בקור המשלחת בא במסגרת הסולידריות עם העם הסורי ,ולעדכן את העם השווידי באמת אודות העובדות בסוריה ומה שהממשלה הסורית מגישה להמשך עמידתו האיתנה של העם הסורי בפני המלחמה חבר המשלחת  יוף סאנדמרק ציין כי ארגון דאעש הפך למסוכן על מדינות העולם כולו.