מבזקים

שלטונות ישראל פינו שלושה טירורסטים לבתי החולים שלהם

אל-קודס-סאנא

הכוחות הישראליים בגולן הסורי הכבוש פינו שלושה טירורסטים שנפצעו במהלך העימות עם חיילי הצבא הערבי הסורי .תהליך פינו הפצועים מאנשי הקבוצות הטירורסטיות בא במסגרת התמיכה שמגישה ישראל לאנשי הארגונים הטירורסטים בסוריה.

יש לציין כי אתר החדשות הישראלי וואלה מסר היום כי החיילים הישראליים פינו שלושה טירורסטים לבית החולים אל-ג’אליל בנהריה לקבל טיפול רפואי וזאת במסגרת התמיכה הצבאית והמודעינית שמגישה ישראל לארגונים הטירורסטים בסוריה ובעקר ארגון”ג’בהת א-נוסרה” דרך הגולן הסורי הכבוש דבר שמהווה הפרה גסאה להסכם הפרדת הכוחות ולהחלטות מועצת הביטחון הנוגעות בלוחמה בטירור ובעקר ההחלטה האחררונה מספר 2170.