מבזקים

תחנת חשמל מסכנה שבריף חלב חזרה לעבוד אחרי שנים של הפסקה