מבזקים

נאומו של ד”ר בשאר אלג’עפרי בישיבת מועצת הביטחון על המצב במזרח התיכון