הטמפרטורות יותר מהממוצע ומזג האוויר חם

דמשק – סאנא

הטמפרטורות יישארו יותר מהממוצע ומזג האוויר חם בשל השפעתו של אפיק רום .

השירות המטאורולוגי מצפה שמזג האוויר יהיה חם יחסית , בהיר ושרבי באזור אלבאדיה .

ינשבו רוחות מערביות עד דרום מערביות מתונות עד ערות והים בינוני בגובה הגלים.