מבזקים

הנשיא מר בשאר אלאסד קיבל אגרת מאת האפיפיור של הוותיקן