סוריה מצטרפת לפורום האסטרטיגי האזורי של התאחדות הדואר העולמית

דמשק – סאנא

בהשתתפותה של המדינה הסורית יפרצו מחר עבודות הפורום האסטרטיגי האזורי של התאחדות הדואר העולמית במדינות ערב וזה בעיר שראם שבמצרים.

ראוי לזכור שהפורום ידון במבט האסטרטגי העתידי של התאחדות הדואר העולמית במשך 4 השנים הבאות שבין 2021 – 2024.

ייצוין שבראש המשלחת הסורית עמד המהנדס ד”ר בדר אחמד מנכ”ל הממסד הכללי של הדואר בסוריה.