הפלסטינים: הריסת הבתים בוואדי אל-חומס היא חלק מתוכנית הכיבוש ליהודה של עיר אל-קודס

אל-קודס הכבושה – סאנא

רשת הארגונים הקהילתיים הפלסטיניים קראה לאו”ם להעניק מגננה בינ”ל לעם הפלסטיני, ולהביא לממוש ההחלטות הלגטימיות הבינ”ל כדי להביא להפסקת פשעי הכיבוש ותוכניות ההתנחלות שלו.

הרשת הבהירה בהודעה שפרסמה היום כי פעולות הריסת הבתים של הפלסטינים בשכונת וואדי אל-חומס בעיירה סור באהר שבדרום מזרח עיר אל-קודס הכבושה הן חלק מתוכניות הכיבוש ליהודה של העיר, והמשך למדיניות הטהור האתני המנוהלת על ידי שלטונות הכיבוש בשטחים הפלסטיניים הכבושים.

הרשת קראה לקהילה הבינ”ל לשאת באחריותה ולהתחשבן עם שלטונות הכיבוש בשל פשעיהם וצפצופם בחוק הבינ”ל.