משרד התחבורה פגוע טרוריסטי נגד רכבת מטען לפוספטים בפרבר חומס המזרחי

דמשק – סאנא

רכבת מטען לפוספטים נתקפה היום על ידי טרוריסטים בפרבר חומס המזרחי, וכתוצאה לכך יצאו הקטר וקרון הנוסעים מפסי הברזל למסלולם, וכתוצאה לכך עלתה האש ברכבת ונפגעו אנשי הצוות בפצעים שונים.

משרד התחבורה מסר בהודעה כי טרוריסטים חדרו לאתר פסי הברזל שבין אתרי אל-פג’ו’ה ואל-בסירה והטמינו חומר נפץ בפסי הכבת שהיתה בדרכה למחצבות הפוספטים שבאזור ח’ניפיס בפרבר חומס המזרחי.