מחזות לשלב השיני לאליפות סופר סירף סוריה 2019 לתחרויות המהירות