תנועת תיירות ערה וזרימה מסיבית למבקרים בים בלטאקיה