הגולן / דברי ימים מורשת ותרבות / בגליון החדש של רבעון המורשת העממית