מסע שנלך יחד לחתימת המסר הכי ארוך של אהבה ונאמנות לגולן הסורי הכבוש מגיע לדמשק