עשרות מתנחלים ישראליים פרצו למסגד אלאקצה

אלקודס – סאנא

עשרות מתנחלים ישראליים חידשו את פירצתם היום למסגד אלאקצה המבורך בשמירת כוחות הכיבוש.

סוכנות ופא הפלסטינית דיווחה כי 180 מתנחלים פרצו למסגד אלאקצה מכיוון שער המוגרבים וביצעו סיורי פרובוקציה במתחמו.

יש לציין כי המתנחלים הישראליים מבצעים מדי יום ביומו פריצות פרובוקציה למסגד אלאקצה בשמירת כוחות הכיבוש במסגרת נסיונם לכפות עובדות מוגמרות ולהשתלט על המסגד לקראת יהודו.