החיל שעמד בפני הטרור למשך 8 שנים, נפל עם אשתו ותנוקם בתוקפנות ישראלית פראית