תזכיר הבנות בין לישכת הסחר של דמשק והאגודה הסורית לשווק