מבזקים

צוות שנלך ביחד לאסוף חתימות תמיכה בתושבי הגולן הסורי הכבוש על המסר הארוך ביותר ממשיך את פעילותיו בלטאקיה ובטרטוס