קבוצה חדשה מעצורי אל-רוכבאן הגיעה למעבר ג’ליגם

חומס – סאנא

בעקבות שנים לעצירתם של המהגרים על ידי כוחות הכיבוש האמריקאי, וקבוצות הטרור הנתמכות על ידיהם, במחנה אל-רוכבאן, קבוצה חדשה של מהגרים סורים חזרה למחוז עיר חומס דרך מעבר ג’ליגם, אשר באה מהמחנה.

כתב סאנא במעבר ג’ליגם מסר כי עשרות משפחות שהוסעו באוטובוסים עם מטלטליהם הגיעו למעבר ג’ליגם, שם נתקבלו על ידי הגופים הנוגעים בדבר, בעוד שהמרפאה הרפואית וצוות ארגון הסהר האדום הערבי הסורי הגישו למהגרים את התרופות, המים והמזון, לקראת העברתם בהמשך למרכזי הקליטה הזמניים שבעיר חומס.