ראמוס אנו בטוחים בניצחונה של סוריה, ונעשה להעמקת שיתוף הפעולה עמה

דמשק – סאנא

חבר מזכ”לות הוועדה המרכזית במפלגה הקומנסטית הקובית ח’ורח’י קיובאס ראמוס הדגיש את עומקם של יחסי הידידות בין סוריה לקובה, ואת הצורך לחזוק שיתוף הפעולה בין שתי הארצות בכל הרמות כדי להגיע לרמת היחסים המדיניים והדיפלומטיים שביניהן.

ראמוס חזר היום במהלך פגישתו עם כמה מראשי הפקולטות באוניברסטת דמשק על התיציבות ארצו לצדה של סוריה בעימות עם מלחמת הטרור המנוהלת נגדה, ועל חשיבות הסולדריות בין כוחות החופש בעולם כדי לעמוד בפני אינסטנקת ההיגמוניה והיהרות האמריקנית.

ראמוס הביע את בטחונו בניצחונה המלא של סוריה על הקנוניה שנרקמה נגדה.