זרימה מורחבת על הביתן הסורי ביריד אלג’יריה הבינ”ל

אלג’יריה – סאנא

הביתן הסורי ביריד אלג’יריה הבינ”ל במחזורו ה-52 רשם זרימה מורחבת של פוקדי היריד.

האורחים שפקדו את הביתן הביעו את הערכתם למוצרים הסוריים שהוצגו ביריד וביכולתם להתחרה במוצרים זרים דומים.