שבטים סוריים ואליטה לאומית: לעמוד לצד הצבא עת הלוחמה בטרור

חלב – סאנא

השבטים הסוריים והאליטה הלאומית הדגישו בהודעת הסיכום של פגישתם השנית אשר כונסה בעיר חלב, את הצורך לשמור על אחדות ושלימות שטחי סוריה תחת פיקודו של הנשיא בשאר אל-אסד, ובנוסף לכך לעמוד בכל תוקף מול כל ניסיון המיועד להפריד את בני העם הסורי זה מזה, ולדחות כל נוכחות זרה בלתי לגיטימית בשטחים הסוריים ובמיוחד באזור הצפוני והצפון-מזרחי.

הם הדגישו כי סוריה היא המולדת של כל הסורים הדבוקים באחדותה, המקריבים למענה, הדוחים את הפגיעה בה והמסרבים כל התערבות שהיא בעניני הפנים שלה.

הם העלו עוד על נס את מעשי הגבורה של חיילי הצבא הערבי הסורי שטיהרו את עפר המולדת מטומאת הטרור בשיתוף פעולה עם בעלי הברית והכוחות המסייעים.

השבטים והאליטה הלאומית חידשו את קריאתם להסיר את הסנקציות השרירותיות והחד-צדדיות שהטילו ארה”ב ומדינות אחרות על העם הסורי שחלק גדול ממנו נאלץ לעזוב את המולדת תחת מכות הטרור והוא צריך עתה לחזור הביתה אחרי שגיבורי הצבא שחררו את כל האזורים שהיו בשליטת הטרוריסטים.