דילי טלגרף מבקר את סלחנותה של הממשלה הבריטית כלפי קטר ושאר המפרציות המממנות את הטירור

לונדון – סאנא

העיתון הבריטי דילי טלגרף תקף את עמדותיה הסלחניות של הממשלה הבריטית כלפי שיכיות המפרף שמממנות את ארגוני הטירור , ובמיוהד שיכית קטר שהמסמכים ממחישים את מעורבותה בממון ובציויד לארגוני, הטירור הקצונים דרך אנשי הון בעלי קשרים הדוקים עם המשטר של

אל– תَאני או מוסדות פילנטרופיים מדומות מחוץ לכל פקוח ממלכת .

העיתון שפרסם את הפרשנות מפרי עטו של סטיון ברלי הדגיש את הצורך שלונדון תפעיל לחצים על המשטרים של המפרציות , על מנת שינקטו בצעדים להפסקת הזרמות ההון לארגוני הטירור שעושים הרג והרס לא בסוריה ובעיראק בלבד אלא במדינות נוספיות במזרח התיכון ובכללן לוב .

את העסקים של בריטניה  עם המפרציות אין לקיים בכל מחיר על רקע כך שהשיכים בהן הם האחראים על הממון והתמיכה בטירורסטים העושים זוועות נוראות ועורפי ראשיהם אפילו של בריטים ואמריקנים – כתב דילי טלגרף הלונדוני – .