משפחות של מהגרים חזרו מאל-רוכבאן ומירדן לכפרים המשוחררים שלהן

מחוזות – סאנא

כתב סאנא מסר כי עשרות משפחות סוריות של מהגרים במחנה אל-רוכבאן הגיעו למעבר גליע’ם בכיוון האזורים ששחררו גיבורי הצבא הערבי הסורי מצפורני הטרור.

גם כן מסר הכתב של סאנא על חזרתן של כמה משפחות סוריות מהגרות ממחנות הפליטים שבירדן, וכולן פנו לכפרים המשוחררים שלהן דרך מרכז נסיב שבקרבת הגבולות.